Zoznam Výhercov VII. ročníka Vráťme knihy do škôl

Kategória Materské školy

1. cena – pre dieťa balíček detských kníh sladkostí + tablet pre školu - Matej Šimko, Materská škola Michalovce
2. cena – pre dieťa balíček kníh a sladkostí + balíček kníh pre školu Hanka Kukučová, Materská škola Drietoma
3. cena – pre dieťa balíček kníh a sladkostí + balíček kníh pre školu Selestina Gardoš, Materská škola Dunajská Lužná
4. cena – balíček kníh a sladkostí pre dieťa Lucka
5. cena - balíček kníh a sladkostí pre dieťa Anička Bačová
6. cena - balíček kníh a sladkostí pre dieťa Lucia Laššová
7. cena - balíček kníh a sladkostí pre dieťa Stella Jakubcová
8. cena - balíček kníh a sladkostí pre dieťa Eliška Lipovská
9. cena - balíček kníh a sladkostí pre dieťa Natália Magová
10. cena - balíček kníh a sladkostí pre dieťa Tomáš Straka

Kategória Základné školy

1. cena – tablet a encyklopédia z vydavateľstva Ikar – Anna Sovičová
2. cena – encyklopédia z vydavateľstva IKAR Zuzka Hašková
3. cena – encyklopédia z vydavateľstva IKAR Karolína Pavlíková
4. cena – encyklopédia z vydavateľstva IKAR Veronika Chomová
5. cena - encyklopédia z vydavateľstva IKAR Ema Dancáková
6. cena - balíček kníh Nikola Duždová
7. cena - balíček kníh Michaela Martišíková
8. cena - balíček kníh Palko Matejčík
9. cena - balíček kníh Samuel Bojanovský
10. cena - balíček kníh Romana Donnerová
11. cena - balíček kníh Soňa Kralovičová
12. cena - balíček kníh Marián Sintal
13. cena - balíček kníh Lenka Zemanovičová
14. cena - balíček kníh Lucia Galášová
15. cena - balíček kníh Terézia Čabalová

Kategória Stredné školy

1. cena – elektronická čítačka kníh Marco Machovič
2. cena – elektronická čítačka kníh Zuzana Valentovičová
3. cena – elektronická čítačka kníh Alexandra Barančíková
4. cena – encyklopédia z vydavateľstva IKAR Michaela Čerňanská
5. cena - encyklopédia z vydavateľstva IKAR Júlia Roblová
6. cena - balíček kníh Darina Kašprišinová
7. cena - balíček kníh Dominika Jašurková
8. cena - balíček kníh Agáta Komanová
9. cena - balíček kníh Alžbeta Škutková
10. cena - balíček kníh Nina Svobodová
11. cena - balíček kníh Patrícia Patasiová
12. cena - balíček kníh Juliana Šmídová
13. cena - balíček kníh Matej Zverka
14. cena - balíček kníh Slavka Triščíková
15. cena - balíček kníh Katarína Ridilová

Špeciálna cena pre žiakov stredných škôl

dvojdňový výlet do Bruselu s návštevou sídla Európskeho parlamentu

1. Michaela Szturcová
2. Alexandra Gloria Prašilová
3. Lucia Nemčeková

Cena YOLI (pre žiakov, ktorí prečítali niektorú z kníh vydavateľskej značky YOLI)

1. cena knižný balíček YOLI Alexandra Kreheľová
2. cena knižný balíček YOLI Soňa Kukučková
3. cena knižný balíček YOLI Rebecca Gregušová

Knižný anjel

1. cena – Notebook Ľudmila Polláková
2. cena dvojdňový výlet do Bruselu s návštevou sídla Európskeho parlamentu Eva Škutová
3. cena dvojdňový výlet do Bruselu s návštevou sídla Európskeho parlamentu Viera Lizáková
4. cena dvojdňový výlet do Bruselu s návštevou sídla Európskeho parlamentu Katarína Omankiová
5. cena elektronická čítačka kníh Margita Romaňáková
6. cena elektronická čítačka kníh Petra Pekarová Skokanová
7. cena knižný balík Adela Haršányová
8. cena knižný balík Alena Franeková
9. cena knižný balík Zuzana Beržiová
10. cena knižný balík Ivana Sopociová
11. cena knižný balík Daniela Sláviková
12. cena knižný balík Zuzana Baloghová
13. cena knižný balík Daniela Kotúľová
14. cena knižný balík Janka Bencková
15. cena knižný balík Lenka Ozaňáková

Najaktívnejšia škola

1. cena – notebook Gymnázium pre nadané deti (Skalická 1) Bratislava
2. cena - knižný balík ZŠ sv. Vojtecha (Levická 903), Vráble
3. cena - knižný balík Obchodná akadémia (17. novembra 2701), Čadca
4. cena - knižný balík Obchodná akadémia (Komenského 1), Humenné
5. cena - knižný balík Základná škola (Komenského 1), Modra
6. cena - knižný balík Gymnázium F. G. Lorcu (Hronská 3), Bratislava
7. cena - knižný balík Gymnázium (Grösslingová 18), Bratislava
8. cena - knižný balík Základná škola s MŠ (Budimír 11), Budimír
9. cena knižný balík Základná škola (Československej armády 15), Moldava nad Bodvou
10. cena - knižný balík Súkr.ZŠ - nadané deti (Bajkalská 20), Bratislava


Ceny budú výhercom zasielané v priebehu mesiaca apríl.