Romaňáková Nikola

Obchodná akadémia (Murgašova 94)
Poprad

Židovka - Andrea Coddington

Andrea Coddington - Židovka

Táto kniha mi bola odporúčaná našou pani učiteľkou slovenského jazyka.

"Mama! Prečo nechodíme v nedeľu do kostola na omšu? Prečo sa nemodlíme Otčenáš? Prečo?" 
"Sme Židia. Nebudem ti to donekonečna opakovať. Oni majú svoj kríž a tvrdia, že si ho nesú so sebou celý život. Neberieme im ho. Musíš im ho nechať, aj to ich prežehnávanie.

Andrea Coddington
pochádza z Radošiny a vyštudovala žurnalistiku v Bratislave. Narodila sa 20. júla 1975 v znamení raka. Novinárske remeslo praktizovala v STV na zahraničnom spravodajstve a v rádiu Koliba, kde spravodajský tím vytvorila. V januári 2002 odišla do USA ako zahranično-politická spravodajkyňa. Bola šéfredaktorkou slovenského denníka vychádzajúceho v Amerike.

Sofia Maniševičová je dcéra Židovky odvlečenej nacistami do Osvienčimu počas druhej svetovej vojny. Detstvo a mladosť prežíva v Československu, v rodine, kde sa dodržiavajú židovské sviatky a zvyky. Pod vplyvom spoločnosti, ale aj rodiny, ktorá nalieha, aby sa vydala len za Žida, sa Sofia rozhodne pre útek. Chce byť slobodnou Židovkou a dúfa, že vo vysnívanej Amerike stretne aj osudovú lásku. Podarí sa jej to? Bude mať Sofia bohatstvo, lásku, slávu, vieru alebo príde o to najdôležitejšie – rodinu a milovaných? Židovka je sugestívny, emocionálny príbeh o snoch, náboženstve, láske, komunistickom Československu, slobodnej židovskej Amerike, o strate, neúnavnom boji, hľadaní podstaty, trpkosti života, o šťastí a vrtkavosti osudu.

Túto knihu odporúčam mladej generácii, aby vedeli ako sa žilo ľuďom iného vierovyznania v 60. rokoch v Československu. Aby sa zamysleli nad tým ako boli nespravodlivo prenasledovaní a osočovaní. A hlavne nad tým aby takéto rozdiely nerobili aj v dnešnej dobe.