Chreneková alexandra

Základná škola s MŠ (Hladovka 238)
Hladovka

Kroniky Narnie-Čarodejníkov synovec

Príbeh sa začína v Londýne okolo roku 1900, keď sa dve deti, Digory a Polly, stretnú na záhrade susedných domov. Digory povedal Polly, že jeho matka zomiera a obe deti sa stávajú priateľmi. Keď jedného dňa skúmali spoločné podkrovie obytných domov a vracali sa nesprávnymi dvermi naspäť, prekvapili Digoryho strýka Andrewa v jeho pracovni. Strýko Andrew, čarodejník-samouk, trikom donútil Polly dotknúť sa čarovného prsteňa, čo spôsobilo jej zmiznutie.

Andrew potom prinútil Digoryho nasadiť si iný prsteňom, pričom mu sľúbil, že bude schopný priviesť Polly naspäť s párom prsteňov iného typu.

Prstene preniesli deti do lesa s mnohými jazierkami. Na začiatku sa zdalo, že jazierka sú len plytké mláky, ale deti objavili, že ak si nasadia správny prsteň, jazierko ich prenesie do iného sveta. Tento Les medzi svetmi bol akousi spájacou izbou medzi rôznymi svetmi. Digory presvedčil Polly, aby išli jeden taký svet preskúmať, skôr než im strýko Andrew prstene po návrate vezme.